Školení řidičů referentů

Využívají vaši zaměstnanci firemní automobil?

Podle Zákona 262/2006 Sb § 103 odst. 2,3 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon dané práce. Zaměstnavatel určí obsah a četnost školení o právních předpisech k zajištění BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno.
Povinností každého zaměstnance, tj. i řidiče "referenta" dle § 106 odst. 4, písm. a) Zákoníku práce je zúčastnit se školení zajišťovaného zaměstnavatelem.
(Toto je pouze výňatek ze zákona. Celé znění zákona o školení k zajištění BOZP najdete v Zákoníku práce od § 101 - § 108)

  • Víte, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům řidičům a naopak?
  • Víte, na koho se vztahuje odpovědnost za nehodu, škodu či za zranění?
  • Opravdu za vše může a musí pykat jen zaměstnavatel?

Školení řidičů referentů pro vaše zaměstnance

  • Změňte přístup ke vzdělávání svých zaměstnanců, zajistěte jim kvalitní školení řidičů referenctů.
  • Neplaťte za pouhé vyplňování e-testů, které můžete vyplňovat kdykoliv přes rok zdarma.

Online školení řidičů referentů pro vás připravil tým našich odborníků a spočívá nejen v úspoře času na organizaci školení, ale hlavně v kvalitní informovanosti ohledně práv a povinností zaměstnavatele a řidiče „referenta“, bezpečné jízdy a BOZP.

Jednoduché přihlášení → Okamžitá odezva → Tisk certifikátu → Dostupné kdykoli a kdekoli → Kontrola ze strany zaměstnavatele

Ceník

1 až 100 osob:   
101 a více:
150 Kč/os.
120 Kč/os.

Uvedené ceny školení jsou bez DPH.

Kurz školení řidičů referentů je možné dodat i do vašeho interního LMS (školení zaměstnanců) – cena dohodou.

Nechte starosti Vaší společnosti se školením řidičů referentů na nás

Vedeme evidenci o účastnících školení a každý rok se Vám sami nabídneme, zda-li chcete školení opakovat. Přes rok od nás dostáváte e-mailem novinky z oblasti pravidel silničního provozu. Nabízíme Vám také bezplatně pomoc při řešení problémů, se kterými se můžete setkat v silničním provozu.

Rychlý kontakt
Středisko Praha západ
Sadová 8, 252 42,
Zdiměřice u Prahy